Cursuri

În cadrul Centrului de excelență – Criterion au fost desfășurate următoarele cursuri și seminare: ,,Legenda secolelor: Povestea secolului XIX – Cultură și civilizație” (dr. Mihai Gheorghiu), ,,De la Eminescu la Nichita Stănescu – Analiză de text” (prof. dr. Christian Crăciun) și ,,Literatura temnițelor comuniste” (prof. Mihai Floarea); ,,F.M. Dostoievski – gânditor și scriitor al modernității”; ,,Istoria culturii și a civilizației române moderne – Introducere”; ,,Omul revoltat – A. Camus – introducere în hermeneutica nihilismului contemporan” (dr. Mihai Gheorghiu).

O temă importantă analizată pe larg în cadrul întâlnirilor Centrului a fost cea referitoare la modul în care a fost problematizat destinul culturii române în modernitate de către unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai ei. În acest sens, tinerii participanți au citit și dezbătut lucrări de sinteză privind parcursul și perspectivele culturii române, precum ,,Spiritul critic în cultura românească” de G. Ibrăileanu, Titu Maiorescu – ,,Critice” și ,,Istoria civilizației române moderne” de Eugen Lovinescu. Totodată, au putut lua cunoștință și de alte puncte de vedere referitoare la formarea culturii și a civilizației române moderne, precum cel conservator, prin parcurgerea unor texte fundamentale ale lui Titu Maiorescu sau a articolelor cu tematică politică și culturală ale lui Mihai Eminescu, precum și a operei ,,Naționalism sau democrație” de Aurel C. Popovici etc.

Cursuri propuse:

Conținutul nu poate fi copiat.